Başkan: Emine KARADOĞAN                 

Başkan Vekili: Turgay YEL                                          

Üyeler: İbrahim DEMİR, Bahri URGUN, Bedri HUY, Cemal BALANTEKİN,  Erkan TAŞDEMİR, Hüseyin ÖZDEMİR, İrfan AYDINLI, N. Gürhan TUTLU,  Nedim İNCEBAY, Niyazi GÜVEN, Mustafa BALCI, Sinan KILAKAY,  Zahit Şükrü EZİM